astrophönix
software

Астрология - Космобиология - Психосоматика
Първата астрологична програма с описание на космобиологичните полусуми включително тълкуването!

 

Кодът на живота
Тайната на 12-те жизнени принципа
Добрин M. Антонов

Кажи ми какво се случва около теб и ще ти кажа какво се случва в теб!
До изумителни наблюдения и изводи за живота като огледало на самите нас е стигнал авторът на книгата "Кодът на живота" - Добрин Антонов. Астролог с дългогодишна практика в Австрия и Германия, използвайки като основа тълкуването на астрологичните домове, авторът създава преведена на езика на ежедневието система за тълкуване на заобикалящата ни среда и на това какво отразява тя към самите нас.
Защо в различни периоди от живота си привличаме определени хора и събития, какво значение има за нас, че някой роднина се е разболял, че се е повредила колата, че бившият ни партньор се развива успешно и въобще какво иска да ни каже цялото разнообразие от събития около нас? Какво можем да мислим за нашето собствено развитие по всичко, което се случва в заобикалящата ни среда, как да тълкуваме всички тези знаци, наистина ли всичко е свързано и отразява нашия собствен вътрешен свят?
Цена - 15 лева

 

Какво е Космобиология?

Космобиологията е научна дисциплина, която се занимава с възможните съответствия и въздействия на космическите ритми от движението на планетите към заложбите на хората и техните характери и съдбоносни възможности. Същото се отнася и към животинския и растителен живот на земята. Днес Космобиологията си служи с общоприети методи и научно изследователска дейност, като статистики, анализи и компютърни програми. Понятието Космобиология произхожда от австрийския лекар Д-р Ферхов и е било прието по-късно от швейцарския статистик K. E. Крафт. В последните 50 години Космобиологията поучава голямо развитие и разграничение прямо традиционната астрология, чрез Райнхолд Ебертин. Астролог, който се занимава с консултация на хора и иска да дава истинска помощ, няма да може да се откаже от космобиологичната и космопсихологичната диагностика след като се е запознал веднъж с нея. От друга страна Ебертин констатира, че са нужни солидни психологически и медицински знания, за да може да оценява правилно и интерпретира "индивидуалното значение" и единичните фактори на тълкуване в рождената картина на човека.

Искам да дам някои указания към хората които сега започват да се занимават с астрология и имат астрологична програма и могат да изчисляват хороскопи с нея. Много важно са точните сведения за градусите на географските дължини и ширини и зачитане на лятното време в момента на раждането, както часа и минутата.

Мидпойнт

Какво представлява мидпойнта? Това е изчисление на средното положение на две планети. Разполовяването на дистанцията между две планети по дължината на зодиака дава тяхната средната стойност, или така наречения мидпойнт. Мидпойнти, които попадат върху планета в картата, ще бъдат взимани под внимание, по правило с орбис от плюс/минус 3 градуса. Също така важно е да се отчете дали двете планети, които участват в мидпойнта, се намират в аспект помежду си (тригон, квадрат, секстил и т.н.) или не образуват аспект една с друга. Обмяната на енергия между двете планети е голяма, когато между тях съществува аспект. Разстоянието на една планета, измерено от 0 градуса Овен до конкретната й позиция, дава точното й местоположение в хороскопа.

Например: Слънцето стои в 13 градуса Лъв и Луната в 0 градуса Дева. Ако изчислим Слънцето от 0 градуса Овен, то неговото местоположение възлиза на 133 градуса, местоположението на Луната - 150 градуса. Двете цифрови стойности (133 и 150) се събират и се делят на две, което в конкретния пример дава резултат от 141 градуса 30 минути (141°30`). Това означава, че мидпойнта на Слънцето и Луната се намира на 21 градуса и 30 минути в знака Лъв. Начинът на изписване на мидпойнта между Слънце и Луна е следният: СЛ/ЛУ = 21°30' Лъв.
Съществуват два вида мидпоинти: директни и индиректни. Директни мидпойнти са тези, които се намират в аспект съвпада или опозиция към една планета. Индиректни са тези, които се намират в аспект квадратура към дадена планетата. В книгата на Райнхолд Ебертин „Комбинации на планетните влияния" подробно са описани значенията на мидпойнтите на всички планети по между си, техните принципи и психологически, социологични и биологични съответствия. Аз конкретизирах мидпойнтите от школата от Ебертин, като добавих към всяка една планета значенията на съответния дом, в който стои.

Кратко въведение в астрологията

Хороскопът представлява кръг от 360 градуса, разделен на 12 зодиакални знака, по 30 градуса всеки. Зодиакалните значи започват да се броят от 0 градуса Овен, като всеки следващ знак заема 30 градуса.

Дванадесетте дома в рождения хороскоп и местоположението на планетите в тях се изчисляват на базата на следните данни: ден, месец, година, час и минута на раждане. Асцендента маркира първи дом, а от него в посока обратна на часовниковата стрелка се броят и останалите домове. От този метод на изчисления се намират и позициите на 10-те планети в зодиакалните знаци и домовете, които символизират различни жизнени сфери. 

Ъгловото разстояние между планетите се нарича аспект. Аспектите се измерват с градуси, различните градусови разстояния притежават специфично значение. Всяка планета, зодиакален знак и дом символизират специфични жизнени качества. Аспекти между две или повече планети показват обмен на енергия и по този начин предават специфични качества на планетите.  

Четирите елемента – Огън, Земя, Въздух, Вода

В западната астрология съществуват четири елемента: Огън, Земя, Въздух и Вода. Те са разделени на две групи: Огънят и Въздухът притежават енергия Янг и символизират мъжкото активно и действащо начало; Водата и Земята притежават енергия Ин и се символизират пасивно, чувствителноно и рецептивно женско начало.

Елементът Огън - Холеричен темперамент - Овен, Лъв, Стрелец

Трите огнени зодиакални знака Овен, Лъв и Стрелец изживяват качествата си активно, чрез борба, жизнерадост и вдъхновение. Хора с преобладаващи огнените знаци винаги се стремят да наложат личните си качества. Струпване на планети в огнения елемент подсилват тези Аз-качества.

 Елементът Земя - Флегматичен темперамент - Телец, Дева, Козирог

Трите земни зодиакални знака Телец, Дева и Козирог се уповават на практичния си опит и на здравия разум. Техните действия са насочени към материалния свят и са силно свързани с него. Хора с акцент върху земния елемент притежават стабилност, постоянство, практичност  и умение да се справят с ежедневието. Концентрацията на планети в земните зодиакални знаци са белег за бавно, но сигурно развитие в конкретна област.

 Елементът Въздух - Сангвиничен темперамент - Близнаци, Везни, Водолей

Трите въздушни зодиакални знака Близнаци, Везни и Водолей символизират интелектуалната обмяна. Хора с преобладаващ въздушен елемент се нуждаят от свободна духовна обмяна с другите, за да се развиват. Качествата на планетите във въздушен зодиакален знак се изживяват в повечето случай на духовно и ментално ниво.

 Елементът Вода - Рак, Скорпион, Риби

Трите водни знака Рак, Скорпион и Риби са високо чувствителни и ориентирани към емоциите. Планети във водния елемент предразполагат към повишена чувствителност към другите и изживяване на душевна свързаност. Хора с планети във водни знаци организират реалността си по това как усещат нещата и с какво се чувстват свързани в техните представи.

Трите кръста

Всеки от четирите астрологични елементи се комбинира с три различни качества: „кардиналност“, „фиксираност“ и „променливост“. Трите зодиакални знака от всеки елемент се проявяват в едно от трите качества (например кардинален огън, фиксиран огън, мутабилен огън). Всеки кръст се състои от представители на всеки един от четирите елемента.

Кардиналният кръст се състои от следните зодиакални знаци: Овен, Рак, Везни и Козирог. Те  символизират началното състояние, започването на всяко телесно-душевно  развитие.
Фиксираният кръст се състои от следните зодиакални знаци: Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Те символизират следващата фаза от развитието - оформянето и живото опазващото развитие. Заради живото опазващите си качества, този кръст играе изключително голяма роля в астромедицината. Когато планети в този кръст се намират в аспект квадратура една към друга, съществува опасност от живото застрашаващи болести или събития.
Променливият кръст се състои от следните зодиакални знаци: Близнаци, Дева, Стрелец и Риби. Те символизират възможностите за изменение на формата, начините, по които променяме и подобряваме живота си на духовно-ментален план.

Основни аспекти между планетите

За всяка една планета в хороскопа се изчислява ъгловото разстояние (в градуси) към останалите планети. Почти всяка астрологична програма изчислява аспектите между планетите и ги представя под формата на отделна таблица. Аспектът (или така нареченият ъгъл) е разстоянието между положението на две планети, измерено в градуси. Орбисът е толерантното разстояние (плюс/минус№ за валидността за аспекта.

0° Съвпад до плюс/минус 10° орбис
Колективна работа, която отговаря на огромна пробивна сила

Съвпад се получава чрез разделянето на кръга на числото едно. Символизира най-силното натрупване на енергия от две или повече планети в една точка, което може да бъде както позитивно така и негативно, в зависимост от планетите, които участват в съвпада.
При съвпада, планетите стоят една до друга и не могат да се тълкуват по отделно, тъй като действат като отбор.

 180° Опозиция до плюс/минус 10° орбис
Работене и мислене в конфронтация, дуел

Опозицията се образува от разделянето на кръга на числото две и отговаря на ъглово разстояние от  180 градуса. Планети в опозицията са като партньори, които се привличат и същевременно воюват. Когато в рождения хороскоп има опозиция, човек клони към онези жизнени области и ситуации символизирани от планетите участващи в опозицията, които му се струват по-лесни. Когато в лесния край стане трудно, тогава човек я сменя с другата страна на опозицията, и това продължава докато се намери „златната” среда между планетите в опозиция  там, където двете жизнени области се обединят. Опозицията е аспект на напрежение и подтиква към търсене на разрешение на конфликта, като това разрешение може да бъде както положително, така и негативно. Разрешението е негативно ако към опозицията вървят други негативни аспекти (квадрат, полуквадрат). Позитивно разрешение на конфликта има тогава, когато към една или двете страни на опозицията вървят позитивни аспекти като секстил или тригон например чрез караница се постига положително решение.

 120° Тригон до плюс/минус 3° орбис
Хармонично състояние

Тригон се образува от разделянето на кръга на числото три и отговаря на ъглово разстояние от 120 градуса. Планети които се намират в тригон се подкрепят взаимно. Те символизират възнаграждение от усилен труд, жътва на посятото, както и постигането на целите ни. Тригон символизира позитивните ни качества, които ни помагат да се справяме лесно и често носят успех.

 90° Квадратура до плюс/минус 3° орбис
Дисхармонично състояние, несъвместимост

Квадратурата се образува от разделянето на кръга на числото четири и отговаря на ъглово разстояние от 90 градуса. Планети в квадратура се намират в постоянно противоборство и носят трудности в живота чрез  несъвместимостта и несговорчивостта на енергиите си. Те могат да се изживяват само напрегнато, докато тяхната несъвместимост се осъзнае и преодолее. На телесно и душевно ниво квадратурата дава големи напрежения, включително психосоматични като например неутрализиране (взаимно унищожаване) на витамини и минерали, което  впоследствие води до заболяване. В астромедицината квадратурата е най-силният причинител на болести, и винаги трябва да се взима в предвид, когато се правят прогнози за здравето.

 60° Секстил до плюс/минус 2° орбис
Удовлетвореност и оптимизъм, процес на намиране на смисъла

Секстил се образува от разделянето на кръга на числото шест и отговаря на ъглово разстояние от 60 градуса. Планети в секстил работят добре заедно преди всичко на духовно ниво и носят оптимизъм и процес на намиране на смисъл в жизнените области символизирани от планетите. Секстилите дават указания за позитивните качества в хороскопа, които водят човека до успех.

 45° полуквадрат до плюс/минус 2° орбис
„Късо съединение”, неочаквано събитие, стрес, бунтуване от време на време

Полуквадрат се образува от разделянето на кръга чрез числото осем и отговаря на ъглово разстояние от 45 градуса. Планети в полуквадрат в повечето случаи носят стрес и неочаквани краткотрайни напрежения вследствие на проблеми, чието решението е било пренебрегнато и оставено наполовина.

 135° Квадрат и половина до плюс/минус 2° орбис
„Късо съединение”, неочаквано събитие, стрес, бунтуване от време на време

Квадрат и половина съдържа същите качества като полуквадрат, но с по-голяма интензивност. 

 150° Квинконкс до плюс/минус 2° орбис
Повече мислене отколкото действие, блокиран копнеж, иска без да действа

Квинконкс дава качествата и ситуации, чието начало е многообещаващо по отношение на желаната цел, но които водят до недоразумение, вследствие на които целта в края на краищата се оказва несполучлива.

 Неаспектирани планети

Неаспектирани планети не комуникират с другите планети в хороскопа и имат свой собствен живот. Влияят се само от местоположението на планетата в хороскопа по доми и по знак.

 Домова система

Най-разпространената домова система, използвана от съвременните астролози, е Плацидус.

 Важно за тълкуване на планетите

Свойствата на домовете от 1-ви до 6-ти въплъщават нощта и често се изживяват несъзнателно и чрез другите хора и само с течение на времето стават осъзнати. Свойствата на домовете от 7-ми до 12-ти въплъщават деня и се изживяват съзнателно.
Чрез цялата космобиологична техника при анализа на рожден хороскоп ще бъдат разглеждани наследствени заложби, таланти и способности. С помощта на транзити и дирекции ще бъдат изследвани и анализирани развитието на качествата във времето (прогнози за бъдещето).
За проблеми от типа задръжки, страхове, чувство за вина и т.н. ще бъдат предложени психологични решения за помощ и  само помощ.

HOME