astrophönix
software

Астрология - Космобиология - Психосоматика
Първата астрологична програма с описание на космобиологичните полусуми включително тълкуването!

 
Портрет
Семинари
Снимки от семинар
Астрофеникс програма
Поръчка за лиценз
Астрология
Оракул със зар

Демо програма пълна версия
която стартира до 30 пъти
Astrophoenix Setup

Контакт
Добрин
M. Антонов
office@astrophoenix.at

Кодът на живота
Тайната на 12-те жизнени принципа
Добрин M. Антонов

Кажи ми какво се случва около теб и ще ти кажа какво се случва в теб!
До изумителни наблюдения и изводи за живота като огледало на самите нас е стигнал авторът на книгата "Кодът на живота" - Добрин Антонов. Астролог с дългогодишна практика в Австрия и Германия, използвайки като основа тълкуването на астрологичните домове, авторът създава преведена на езика на ежедневието система за тълкуване на заобикалящата ни среда и на това какво отразява тя към самите нас.
Защо в различни периоди от живота си привличаме определени хора и събития, какво значение има за нас, че някой роднина се е разболял, че се е повредила колата, че бившият ни партньор се развива успешно и въобще какво иска да ни каже цялото разнообразие от събития около нас? Какво можем да мислим за нашето собствено развитие по всичко, което се случва в заобикалящата ни среда, как да тълкуваме всички тези знаци, наистина ли всичко е свързано и отразява нашия собствен вътрешен свят?
Цена - 15 лева
 

 

Добрин M. Антонов

Роден съм на 6.8.1948 г. в най-хубавия черноморски град в България – Варна. През 1978 г. поради професионални причини се преместих да живея в Линц, Австрия. Една година по-късно бях силно привлечен от астрологията, която промени живота ми съдбоносно. Винаги съм се опитвал да следвам собствения си път както в живота, така и в астрологията. Двадесет години се занимавам с интензивни изследвания и прилагане на практика на нови методи. На основата на школата на Ебертин, чрез много опити и практика, развих свой начин на тълкуване на космобиологията и психосоматиката. През 2004 г. създадох астрологична програма "Астрофеникс" за космобиологията и тълкуването на мидпойнтите на планетите, която е продукт на астрологичните ми знания и се основава на моята практика.

Графика на моя хороскоп чертана и изчислена на ръка по Космобиологията.

.Графика на моя хороскоп с програмата Астрофеникс.

HOME