astrophönix
software

Астрология - Космобиология - Психосоматика
Първата астрологична програма с описание на космобиологичните полусуми включително тълкуването!

 

Портрет
Семинари
Снимки от семинари
Астрофеникс програма
Поръчка за лиценз
Астрология
Оракул със зар

Демо програма пълна версия
която стартира до 30 пъти
Astrophoenix Setup

Контакт
Добрин
M. Антонов
office@astrophoenix.at
GSM: 0898231700

Интензивни семинари за астрология и космобиология

Астро семинар: Въведение в космобиологията и психосоматиката

В този курс се изучават основите на Космобиологията. Тя се основава на три нива за тълкуване на хороскопа, а именно психологични, социални и биологични съответствия.
Космобиологията е синтез между астрология и психология, благодарение на който имаме възможността да открием в хороскопа причините за проблеми в семейството, работата, финансите, здравето и др., както и да покажем възможностите за решаването им.

·         Личните хороскопи на всички участниците в курса ще бъдат разгледани като примери за изясняване на изследваните теми.

·         Ще бъде направен пълен анализ на планетите, домовете и главните аспекти според принципите на Космобиологията

·         Тълкуване на основните 78 мидпойнта в космобиологията и тяхното значение, ако в тях попадне планета

·         Система за кратък анализ или как за 10 минути да откриете най-същественото за един човек в неговия личен хороскоп

·         Астромедицина и Астродиагностика – предпоставки за болести и възможности за лечение.

Цена: 240,- Лева, 20 часа - Семинара започва при най-малко 3 участника

Семинар за напреднали в космобиологията, астропсихологията и  психосоматиката - прогнози за бъдещето

В този семинар се разглежда основно различните техники на тълкуване на качеството на времето в хороскопа, както и на прогнози за бъдещето. Въз основа на космобиологията имаме възможността да правим най-точните прогнози. Чрез мидпойнтите можем да видим до колко е един положителен аспект положителен и до колко е един негативен аспект негативен. С помощта на транзити и дирекции можем да разгледаме определено качество на времето в хороскопа и да тълкуваме конкретно неговото развитие. За проблемите в едно определено време се предлагат възможни решения.
Семинара започва при най-малко 8 участника по споразумение!
Нужни са основни знания в космобиоогията!

Цена: 240,- Лева, 20 часа - Семинара започва при най-малко 3 участника.

Партньорска астрология - синастри

Заложбите и качеството на една връзка се виждат ясно в партньорския хороскоп синастри. На каква база е изградено партньорството, къде лежат конкретно слабостите и силите, как се разглеждат и разработват примери от собствените хороскопи. При това се предлагат психологично възможни решения на проблемите в партньорския хороскоп.
Семинара започва при най-малко 3 участника по споразумение!
Нужни са основни знания в астрологията!

Цена: 240,- Лева, 20 часа - Семинара започва при най-малко 5 участника.

12-те принципа на живота - по книгата ми  

Защо тъщата играе голяма роля в живота ви? Защо развитието на щастието и успеха в партньорството са свързани паралелно с развитието на братя, сестри и съседи?
Как се развива успеха ни в живота - се вижда при развитието на вашия девер и шурей!
За всички тези въпроси
, намираме отговор в 12-те принципа на живота, където се описват всички възможни развития, които се отразяват в обкръжаващата ви среда.

Цена: 48,- Лева, 4 часа - Семинара започва при най-малко 5 участника.

Корекция на рождените данни

Въз основа на минали големи събития може да се направи точна корекция на рождените данни, които са от голямо значение за бъдещите прогнози.

Нужни са основни познания в астрологията!

Цена: 40,- Лева, 4 часа - Семинара започва при най-малко 5 участника.
 

Консултация - 50,- Лева на час или 30,- Лева за половин час

Контакт
Добрин М. Антонов
office@astrophoenix.at  

HOME